Tihomir Lončar

 

 

Tihomir Lončar

Četiri mola
ulje na platnu · 70 x 40 cm · 2000.
Tihomir Lončar

Kuće uz more
ulje na platnu · 65 x 55 cm · 2000.
Tihomir Lončar

Vala
ulje na platnu · 70 x 100 cm · 2000.
Tihomir Lončar

Hladno jutro
ulje na platnu · 70 x 100 cm · 2002.
Tihomir Lončar
Kuća uz obalu
ulje na platnu · 35 x 70 cm · 2002.
Tihomir Lončar
Kuće uz more
ulje na platnu · 90 x 120 cm · 2002.
Tihomir Lončar
Ljubičasto jutro
ulje na platnu · 35 x 38 cm · 2002.
Tihomir Lončar
Selo uz more
ulje na platnu · 90 x 120 cm · 2002.
Tihomir Lončar
Dvije kuće uz more
ulje na platnu · 38.5 x 46.5 cm · 2003.
Tihomir Lončar
More I
ulje na platnu · 70 x 100 cm · 2003.
Tihomir Lončar
More II
ulje na platnu · 70 x 140 cm · 2003.
Tihomir Lončar

Pred sumrak
ulje na platnu · 70 x 100 cm · 2003.
Tihomir Lončar

Rana jesen
ulje na platnu · 56 x 60 cm · 2003.
Tihomir Lončar

Tri kuće
ulje na platnu · 50 x 70 cm · 2003.